MENU

Piatok 15. 11. 2019

O NÁS

Materská škola s právnou subjektivitou sa nachádza v  mestskej časti Bratislava - Ružinov, lokalita Trnávka.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská : Elokované triedy Rádiová ; Elokované triedy Vietnamská


ORGANIZÁCIA MŠ A JEJ KONTAKTY

ADRESA :    Materská škola

                   Piesočná 2

                   Bratislava

                   821 04

Riaditeľka MŠ Piesočná: Mgr. Lenka Murínová 

tel.kontakt: 0911 954 829

                     02 43 42 07 02

Poverená zastupovaním riaditeľky MŠ Piesočná: Eva Kohutiarová

Vedúca školskej jedálne MŠ Piesočná: Mária Doumenová 

tel.kontakt: 02 43 42 04 65   

                      0911 015 257

 

ADRESA : Elokované triedy Rádiová

                   Rádiová 52

                   Bratislava

Zástupkyňa ET RÁDIOVÁ: Bc. Sandra Jelšíková

tel.kontakt:  02 43 33 77 62

                       0911 011 537

Vedúca školskej jedálne : Viera Ragasová

tel.kontakt: 02 43 33 77 62

 

ADRESA: Elokované triedy Vietnamská

                 Vietnamská 13

                 Bratislava

Zástupkyňa ET VIETNAMSKÁ: Mgr. Anna Sládková

tel.kontakt: 0911 011 535

Vedúca školskej jedálne ZŠ Vrútocká: Veronika Šarmírová 

tel.kontakt: 02 43 42 37 15

     


 Pani učiteľky v MŠ Piesočná                              

1. trieda: Mária Repaská a Táňa Králiková 

2.trieda: Eva Kohutiarová a Stanislava Jurištová                  

3. trieda: Bc. Iveta Zelenayová a Ing. Júlia Kováčová                 

4. trieda: Zuzana Szusztorová a Ľubka Handzová                 

5. trieda: Andrea Maťašejová a Mgr. Lenka Murínová

6. trieda: Dana Némethyová a Karolína Lukáčová


WEB 

WEB : www.piesocna2.edupage.sk     

 admin - uč. Karolínka

E-MAIL : piesocna@mail.telekom.sk

MATERSKÁ ŠKOLA PIESOČNÁ 2

         VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE 

                                                                                      

NOVINKY